ผลการจับกุม / กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

<< กิจกรรมทั้งหมด..

สภ.แม่อาย ดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียด :
       7 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. นำโดย พ.ต.อ.สุรพงษ์ บุญยืน ผกก.สภ.แม่อาย, พ.ต.ท.ประชัน พรมภา สวป.สภ.แม่อาย พร้อมด้วยชุดมวลชนสัมพันธ์ สภ.แม่อาย ดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในขั้นตอน"การประชุมเชิงปฏิบัติการและทำบันทึกข้อตกลง(MOU) เนื่องจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และข้อห้ามของ จ.เชียงใหม่ มิให้มีการรวมตัวทำกิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 9 หน่วยงานประกอบด้วยตัวแทน ฝ่ายปกครองอำเภอแม่อาย, โรงพยาบาลแม่อาย,องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง,ร้อย ตชด.334,บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ 3,สาธารณสุขอำเภอแม่อาย,พัฒนาชุมชนอำเภอแม่อาย,กำนันต.แม่อาย,ผู้ใหญ่บ้านดอนชัยเหนือ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามขั้นตอน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สถานีตำรวจภูธรแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ลิ้งค์ข่าว :
       สภ.แม่อาย

7 พฤษภาคม 2564

490 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 247180   โทรสาร : 053 247180
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.Top